Zmiany w godzinach pracy!

26 marca 2024

Konkurs „Alternatywne zakończenie” na komiks we współpracy z ZSZ nr 2 w Knurowie

We współpracy z Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie proponujemy młodzieży wspaniały konkurs.  Najważniejsze informacje: Konkurs dla uczniów klas IV-VIII Szkół Podstawowych oraz uczniów Technikum […]
Miejska Biblioteka Publiczna w Knurowie jest najważniejszym ośrodkiem kultury czytelniczej w środowisku lokalnym. Prowadzi działalność biblioteczną, kulturalno-edukacyjną i informacyjną. Udostępnianie zbiorów, a także większość usług świadczona jest nieodpłatnie.
Staramy się, aby nasza placówka była przyjazna Czytelnikowi.