OFERTA

ACADEMICA


Biblioteka Główna oferuje możliwość korzystania z cyfrowej wypożyczalni międzybibliotecznej książek i czasopism naukowych.

Darmowa wypożyczalnia Academica umożliwia korzystanie ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Narodowej.

To dostęp do 3 559 537 publikacji ze wszystkich dziedzin wiedzy, również najnowszych, objętych ochroną prawa autorskiego.

Publikacje niechronione prawem autorskim lub licencjonowane, oznaczone zieloną kropką, są dostępne dla każdego użytkownika Internetu bez żadnych ograniczeń.

Publikacje chronione prawem autorskim są dostępne na dedykowanych terminalach w bibliotekach należących do systemu Academica.

Zachęcamy do korzystania z zasobów Academiki mając nadzieję, że stanie się kolejnym narzędziem w pracy naukowej, badawczej i dydaktycznej.

Zasady korzystania

Z dowolnego komputera z dostępem do Internetu, bez konieczności rejestracji, jest możliwe:

 • przeglądanie katalogu dostępnych publikacji,
 • wyświetlanie opisów bibliograficznych dokumentów,
 • sprawdzanie dostępności publikacji,
 • czytanie tekstów nie chronionych prawem autorskim.

Dostęp treści publikacji chronionych prawem autorskim jest możliwy wyłącznie na terminalach ACADEMICA w Bibliotece, po uprzedniej rejestracji.

Rejestracja:

 • odbywa się na miejscu, w Informatorium,
 • wymagane jest wypełnienie i podpisanie Oświadczenia użytkownika systemu Academica (formularze dostępne w Informatorium),
 • wymagane jest okazanie dokumentu tożsamości,
 • użytkownik otrzymuje indywidualne dane dostępowe (login oraz tymczasowe hasło, które należy zmienić przy pierwszym logowaniu).

Warunki dostępu do treści publikacji chronionych prawem autorskim i korzystania z terminali:

 • dostęp jest możliwy tylko na terminalach ACADEMICA,
 • publikacja może być udostępniona użytkownikowi, jeżeli w tym czasie nikt w Polsce z niej nie korzysta (dopiero w momencie zakończenia korzystania z publikacji na terminalu, staje się ona dostępna dla pozostałych użytkowników),
 • dozwolona przerwa w korzystaniu z terminala wynosi 15 minut (po tym czasie następuje automatyczne wylogowanie z systemu i utratę rezerwacji),
 • system umożliwia pełno tekstowe przeszukiwanie bazy, tworzenie notatek (do 3600 znaków), zapamiętywanie kwerend, RSS,
 • nie ma możliwości kopiowania ani drukowania przeglądanych publikacji.

ACADEMICA umożliwia rezerwację publikacji chronionych prawem autorskim:

 • rezerwacji można dokonywać z każdego komputera z dostępem do Internetu, po zalogowaniu się do systemu,
 • rezerwacji można dokonywać na dowolny termin (w ciągu najbliższych 14 dni),
 • zarezerwować można maksymalnie 10 publikacji,
 • zarezerwować można maks. 5 publikacji na godzinę (moduł czasowy),
 • każdy zarezerwowany tytuł można przeglądać przez 3 dowolnie wybrane dni.”Strona internetowa wypożyczalni: https://academica.edu.pl/